دروغگویی عیبی رسوا کننده است. ( چون معمولا دروغ بعد از مدتی آشکار میشود و انسان دروغگو در بین مردم رسوا میگردد )

 بحارالانوار جلد 66 صفحه 313 حدیث 7


هیچ عاقلی دروغ نمی گوید ، و هیچ مومنی زنا نمی کند. ( انسان عاقل میداند که عاقبت دروغگویی رسوایی و بی اعتمادی و خواری است ، انسان با ایمان هم میداند که زنا عواقب وخیم و غیرقابل بخششی دارد ( مانند انواع بیماریهای مقاربتی و بیماری آبرو بری مانند ایدز ).

بحارالانوار جلد 66 صفحه 313 حدیث 7


هیچ بدی و زشتی بدتر از دروغگویی نیست.

بحارالانوار جلد 72 صفحه 259 حدیث 23


دروغگو با دروغ خودش سه چیز به دست میآورد : 1.خشم الهی براو .اهانت به خودش از طرف مردم 3.سرزنش و نکوهش فرشتگان نسبت به او .

 میزان الحکمه جلد 3 صفحه 2678 حدیث 1746


دروغ گویی مایه ننگ و عار در دنیا و موجب عذاب آتش در آخرت است.

غررالحکم جلد 2 صفحه 31 حدیث 1708


دروغگو و مرده هر دو یکسانند ، زیرا برتری زنده بر مرده این است که به او اعتماد میشود ، پس وقتی در اثر دروغگویی به سخن او اعتماد نشود ، زنده بودن او بی فایده گشته ، همانند مرده میشود.

غررالحکم جلد 2 صفحه 139 حدیث 2104


دروغگو در آنچه بگوید متهم است ، اگرچه دلیل و برهان قوی داشته باشد و گفتارش هم راست باشد. ( یعنی دروغگو ، هرچند راست بگوید ، سخنش را دروغ می پندارند )

غررالحکم جلد 2 صفحه 64 حدیث 1849


انسان دروغگو خوار و ذلیل است. ( یعنی خواری و ذلت او را به دروغگویی میکشاند ، یا دروغ موجب خواری او میشود )

غررالحکم جلد 1 صفحه 93 حدیث 339


بیماری دروغ گویی ، زشت ترین بیماری است.

میزان الحکمة جلد 3 صفحه 2676 حدیث 17428


هیچ بنده ای حقیقت ایمان را نمی یابد ، مگراینکه دروغ را چه جدی باشد یا شوخی رها کند.

محاسن برقی صفحه 118 حدیث 126


دروغ زشت ترین مرضهای نفسانیه است.

 مستدرک الوسائل


مسلمان باید از دوستی و برادری دروغگو بپرهیزد زیرا به سبب دروغ گفتن ، اگر راست هم بگوید باور کرده نمیشود.

وسائل الشیعه


مومن به آثار عظیمه ایمان نمی رسد تا اینکه دروغ را ترک کند ، چه دروغ از روی شوخی باشد و چه از جدیت.

 کافی


بترسید و بپرهیزید از دروغ گفتن در مقام رجاء به ثواب الهی و ترس از عذابش ، زیرا هرکس امید به چیزی دارد در به دست آوردن آن چیز کوشش میکند ، پس لازمه رجاء به ثواب الهی ، سعی در اعمال صالحه است و چنانچه در شما نباشد دروغگو خواهید بود ، و همچنین کسی که از چیزی ترسان باشد البته باید از آن فرار کند ، اگر شما راستی از عذاب الهی ترسانید باید از معصیت که سبب گرفتاری در عذاب است فرار نمایید وگرنه درغگو خواهید بود.

کافی 

نوشته شده توسط عبدالمجیدحاجیان در یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۳۶ بعد از ظهر موضوع ادامه احادیث امیرالمومنین علی(ع) | لینک ثابت