امام صادق (ع) فرمودند :

دوستی و محبت اولیای خدا و ولایت آنان واجب است و بیزاری از دشمنان آنان نیز لازم است.

 بحارالانوار جلد 27 صفحه 52 حدیث 3


امام باقر (ع) فرمودند :

بدان که اُنس گرفتن ( با مردم ) از خداوند است و دشمنی ( با مردم ) از شیطان.

کافی جلد 5 صفحه 500 حدیث 1


مولا علی (ع) فرمودند :

مبادا دشمنان خدا را دوست بداری یا دوستی خود را برای غیر دوستان خدا خالص گردانی ، زیرا هرکسی گروهی را که دوست بدارد ، با آنان محشور میگردد.

غررالحکم حدیث 2703


امام صادق (ع) فرمودند :

 دل حرم خداست ، پس غیر خدا را در حرم الهی جای مده.

جامع الاخبار صفحه 518 حدیث 1468


از حضرت عیسی (ع)سوال شد :

 بهترین اعمال چیست ؟ فرمود : خشنودی از خدا و دوست داشتن او.

 محجة البیضاء جلد 8 صفحه 88


پیامبر اکرم (ص) فرمود :

 خداوند به حضرت داوود (ع) فرمود : مرا دوست بدار و مرا محبوب خلقم گردان ، داوود (ع) گفت : پروردگارا ! آری ، من تو را دوست دارم ، اما چگونه تو را محبوب خلقت گردانم ؟ فرمود : نعمت هایم را برای ایشان یادآوری کن.زیرا وقتی نعمتهایم را بر آنان بازگو کردی ، مرا دوست خواهند داشت.

بحارالانوار جلد 70 صفحه 22 حدیث 19


حضرت محمد (ص) فرمودند :

 نشانه دوستی خدا دوست داشتن یاد خداست ، و علامت دشمنی با خدا دشمن داشتن یاد خداست. ( البته مقصود ، تنها یاد زبانی نیست ).

 جامع الاخبار صفحه 352 حدیث 978


مولا علی (ع) فرمودند :

 هرکس دوست دارد بداند جایگاهش نزد خدا چطور است ، باید ببیند مقام و مرتبه خدا پیش وی چقدر است ، زیرا کسی که کار دنیا و آخرت هر دو در اختیار او قرار گیرد ، و او کار آخرت را بر دنیا برگزیند ، پس خدا را دوست میدارد ، و کسی که کار دنیا را انتخاب کند ، خداوند پیش او ارزش و جایگاهی ندارد.

 بحارالانوار جلد 70 صفحه 25 حدیث 27


رسول اکرم (ص) فرمودند :

ایمان کامل نمیشود مگر با محبت ما اهل بیت.

بحارالانوار جلد 36 صفحه 327 حدیث 178


حضرت محمد (ص) فرمودند :

ای مردم ! کسی که دوست دارد خدا را در حالی ملاقات کند که خدا از او راضی باشد ، پس ائمه (ع) را دوست بدارد.

ارشاد القلوب صفحه 261


رسول اکرم (ص) فرمودند :

 محبت خاندان من در هفت جا که ترس آن بزرگ و خطرناک است ، مفید است : هنگام مرگ ، در قبر ، هنگام حشر و رستاخیز ، هنگام تحویل نامه اعمال ، زمان حسابرسی ، هنگام میزان و سنجش اعمال و هنگام عبور از صراط .

جامع الاخبار صفحه 513 حدیث 1441


رسول خدا (ص) فرمودند :

دوستی مومن با مومن برای خدا از بزرگترین شعبه های ایمان است . آگاه باشید هرکه دوستی اش برای خدا ، دشمنی اش برای خدا ، عطایش برای خدا و منعش برای خدا باشد ، از برگزیدگان الهی است.

 کافی جلد 2 صفحه 125 حدیث 3


امام صادق (ع) فرمودند :

 مومنان را در نیکی و مهرورزی به یکدیگر و دوستی و ملاطفت به همدیگر ، همانند یک پیکر می بینی که وقتی عضوی به درد آید و شکایت کند ، اعضای دیگر با بی خوابی و تب با او هم صدا شوند و یکدیگر را فراخوانند.

بحارالانوار جلد 74 صفحه 274 حدیث 19


امیرالمومنین مولا علی (ع) فرمودند :

 محبوب ترین مردم نزد تو باید کسی باشد که تو را به راه های درست و حق هدایت کند و عیبهایت را برای تو بنماید ( عیبهایت را در خلوتی به تو بگوید تا خودت را اصلاح کنی )

بحارالانوار جلد 74 صفحه 178 حدیث 18


رسول خدا (ص) فرمودند :

عالم باش یا آموزنده ، یا شنونده ، و یا دوستدار آنان ، و پنجمین نباش که هلاک میشوی.

بحارالانوار جلد 1 صفحه 195 حدیث 13


رسول خدا (ص) فرمودند :

به کودکان محبت کنید و به آنها رحم کنید و هر وقت به آنها وعده دادید به آن وفا کنید ، چون آنها شما را روزی رسان خود میدانند.

کافی جلد 6 صفحه 49 حدیث 3


امام علی (ع) فرمودند :

با سه صفت محبت و دوستی به دست میآوری : 1.انصاف در معاشرت 2.همدردی با دیگران در خوشی و ناخوشی 3.برخورد با قلب پاک و سالم.

بحارالانوار جلد 78 صفحه 82 حدیث 77


امام باقر (ع) فرمودند :

 صله رحم ، اعمال انسان را پاکیزه میکند و او را در میان خاندانش محبوب میسازد. ( البته صله رحمی که در آن گناه نباشد )

کافی جلد 2 صفحه 152 حدیث 13


امام صادق (ع) فرمودند :

 هنگامی که کسی را دوست میداری ، او را از این محبت آگاه کن ، زیرا این کار ، دوستی بین شما را محکم تر میکند.

کافی جلد 2 صفحه 644 حدیث 2


پیامبر خدا (ص) فرمودند :

 با یکدیگر دست بدهید ، زیرا مصافحه ( دست دادن ) کینه را از بین میبرد.

 تحف العقول صفحه 92


پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

محکمترین دستگیره ایمان چیست ؟ اصحاب گفتند : خدا و رسولش آگاهترند ، یکی از اصحاب گفت : نماز است ، دیگری گفت : زکات ، سومی گفت : روزه ، یکی دیگر گفت : حج و عمره است ، بعضی هم گفتند : جهاد است.پیامبر اکرم (ص) فرمودند : برای هر آنچه که شما گفتید فضیلتی است ، ولی هیچکدام محکمترین دستگیره ایمان نیستند ، محکمترین دستگیره ایمان دوستی و دشمنی در راه خدا و دوست داشتن دوستان خدا و برائت جستن از دشمنان خداست.

کافی جلد 2 صفحه 125 حدیث 6


پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

کدامین دستگیره ایمان محکمتر است ؟ ابوذر گفت : خدا و رسولش بهتر میدانند ، حضرت فرمود : دوستی کردن برای خدا ، دشمنی کردن برای خدا و خشم در راه خدا.

تحف العقول صفحه 92 

نوشته شده توسط عبدالمجیدحاجیان در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۲۸ بعد از ظهر موضوع محبت ازدیدگاه ائمه | لینک ثابت